Korekty lakieru

Korekty lakieru

  • jednoetapowa korekta lakieru usuwa do 50% rys i przywraca lakierowi połysk,
  • dwuetapowa usuwa do 75% rys i przywraca lakierowi połysk,
  • wieloteapowa usuwa do 95% rys i przywraca lakierowi połysk.

Renowacja lakieru polega na wieloetapowym procesie, który ma za zadanie doprowadzić lakier do stanu idealnego – często lepszego niż fabryczny. Profesjonalna korekta powłoki lakierniczej różni się od typowego polerowania tym, że przywiązujemy bardzo dużą uwagę do odpowiedniego przygotowania auta poprzedzającego zabieg. Proces poprzedzający korektę lakieru polega na jego inspekcji oraz pomiarze grubości, doprowadzeniu do idealnej czystości poprzez usunięcie wszelkich zanieczyszczeń takich jak smoła i asfalt, rdza lotna, osady drogowe oraz doborze odpowiedniej techniki i środków.

 

 

 

W odróżnieniu od typowego polerowania usuwamy niedoskonałości lakieru, nie maskujemy ich. Często zdarza się że skutki nieprawidłowo wykonanej usługi polerowania stara się przykryć różnego rodzaju wypełniaczami. Są one zawarte także w pastach polerskich. Czar pięknie wyglądającego lakieru pryska po pierwszych kilku myciach, kiedy to wypełniacze zostają wypłukane z rys. Wtedy to ukazują się nam liczne hologramy oraz drobne ryski, których nie było widać w momencie gdy odbieraliśmy auto. Najczęściej skutkiem takiej nieprofesjonalnie wykonanej pracy jest wygląd gorszy od tego sprzed polerowania.

 

Bardzo często zdarza się, że poprawienie takiej pracy jest wręcz niemożliwe z powodu usunięcia zbyt dużej warstwy lakieru podczas wcześniejszej usługi. Aby zapobiec temu po wykonanej pracy zawsze przeprowadzamy inspekcję końcową polegającą na idealnym oczyszczeniu lakieru z wypełniaczy oraz kontrolę pod imitatorem światła słonecznego